Cooperate With Us

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis Zobacz pełną treść zgody na przetwarzanie danych. @otgees Przemocowo. Nie tylko w domach, ale te¿ w szko³ach przez samych nauczycieli, którzy te¿ s± przemocowcami. Moje dzieciaki nie z biedy, ale z powodu przemocy wyemigrowa³y w Polski, ale to jest szerszy temat nie obejmuj±cy wy³±cznie dzieci. Przemoc jest w domu, szkole, pracy, na ulicy. Jak siê ¿yje w bagnie, to tego tak nie widaæ, dopiero z zewn±trz siê dostrzega problemy, które Norwegom dla przyk³adu wcale nie s± obce. Dzia³aj± stanowczo, bo sami maj± problemy, a raczej miêli z przemocowcami, a takich tam nie brakowa³ na pó³nocy. Czym bardziej na pó³noc tym wiêksza dzicz tam mieszka, choæ ostatnio siê ucywilizowa³a. Kilkadziesi±t lat temu miêli takie same problemy jak my, ile nie wiêksze, bo byli wiele biedniejsi i jeszcze ich prohibicja, problemy alkoholowe, st±d te¿ takie rozpaczliwe kroki w kierunki polskiej z regu³y przemocowej emigracji. Po prostu maj± do¶wiadczenie.
Jotka ja również sie z Tobą zgodzę, ze three latek raczej nie siedzi przy piersi non cease. Ba nawet roczniak juz takich potrzeb nie ma. Jada wiele różnych posiłków, pije rozne płyny ( soki, wodę, herbatki), więc są to raczej skrajne przypadki. Mnie się wydaje , ze jest to raczej chęć zaspokojenia bliskości, ew wyciszenia jak w przypadku uzycia smoczka uspakajajacego.
To dobrze że piersi są dla mężczyzny czymś naturalnym tzn. służą ssakowi do wykarmienia potomstwa. Moi kochani czytelnicy, podglądacze, przyjaciele. Moje życie zmieniło się niesłychanie. Postanowiłam powrócić do blogowania choć sama nie wiem czy coś z tego będzie czy znów na postanowieniu się zakończy. Nie mniej - odblokowałam tymczasowo drugiego bloga z wizją jednak stworzenia całkiem nowego miejsca w sieci.
Od wczoraj robię coś co mi i mojej córce 2,5 lat bardzo się nie podoba. Ona płaczę i ja płaczę. Wolałabym karmić dłużej i ona też tego chcę. Ale presją otoczenia wygrała. Jeżeli chcesz i Twoje dziecko chce i macie na tyle silną wolę być karmić do 9 lat Karmcie! Ja ulegamy niestety presji. Jednocześnie proszę wszystkich świadomość że karmienie piersią to kwestia medyczna i skoro światowe organizacje mówią by karmić jak najdłużej to nie róbcie z siebie mądrzejszy bo bardzo krzywdzicie. Pozwólcie lekarzom, matce i dzieciom zdecydować czy chce czy nie.
blog o urodzie dzieci potrzebowały piersi mamy, zwłaszcza przy zasypianiu. Wtedy się uspokajały, czuły bezpiecznie, ale kiedy żony nie było wieczorem w domu, znacznie później zasypiały i miały bardziej nerwowy sen. Alergia syna sprawiła, że zdecydowaliśmy się na karmienie go piersią przez pełne cztery lata życia, co bardziej odpowiadało dziecku niż matce. Potem przeszedł na kefiry i jogurty. Z samodzielnością nie miał nigdy kłopotów. Nasze dzieci nie obgryzają paznokci,bo nie są nerwowe ani nadpobudliwe. Cieszę się, że żona dzielnie stawiła czoła i cyca problemom, które wystąpiły w naszej rodzinie. Ufamy,że nasza wiedza i intuicja dobrze się przysłużyły dużym i małym członkom naszej rodziny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *